مقاله ها

نوشته شده توسط hossein دسته: خبر
نمایش از 13 تیر 1396 بازدید: 1023
پرینت
aخبرگزاري آريا- بعيد مي دانم آقاي روحاني با توجه به اطرافياني که برايش تصميم مي گيرند در مسيري گام بردارد که از نيروهاي اصولگرا در کابينه دوازدهم استفاده کند.کابينه دوازدهم فراجناحي تشکيل شود/ روحاني جدول زمان بندي اجراي وعده هاي خود را به مردم گزارش دهد
حسين کنعاني مقدم، دبيرکل حزب اصولگراي سبز ايران در گفتگو با خبرنگار سياسي آريا در خصوص اولويت هاي دولت دوازدهم در 100 روز اول کار خود، گفت: آقاي روحاني در اولين قدم بايد وعده هايي را که در دوران انتخابات داده است، مرور و جدول زمان بندي اجراي آن ها را به مردم گزارش دهد تا بر اساس آن مردم بتوانند اقدامات رئيس جمهور را رصد کنند. وعده هايي که رئيس جمهور ارائه کردند، همه حوزه ها را در بر مي گيرد. اما اولويت اول بحث اقتصاد و سر و سامان دادن به شرايط اقتصادي بر اساس سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است. مسئله امنيت و سلامت مردم هم بايد در اولويت هاي اوليه قرار بگيرد. در هر حال مردم بايد از رايي که به آقاي روحاني دادند ، راضي باشند.
دبيرکل حزب اصولگراي سبز ايران با تاکيد بر اين موضوع که تجربه نشان داده است که نمي شود کشور را جناحي اداره کرد، افزود: هر کسي تصور کند که با يک جناح مي توان پيش رفت و کشور را اداره کرد، مسير را اشتباه رفته است. به نظر مي رسد دولت بايد يک نگاه فراجناحي نسبت به تشکيل کابينه جديد داشته باشد. دولت بايد نيروهاي کارآمدي را وارد اين عرصه و خدمت به کشور کند. قطعا جوانان از شور و شوق و انگيره بيشتري برخوردار هستند و قدرت ريسک بيشتري دارند. ضمن اينکه جوانان کارآفريني بيشتري نسبت به کساني که در يک ساختار اداري وزارتخانه رسوب کرده اند، دارند. جوانان مي توانند جريان آفريني کنند و در برابر مشکلات پايداري و استقامت بيشتري دارند. اما موضوع مهم اين است که بايد تيم هماهنگ باشد، اگر چنين نباشد هر چقدر هم ستاره هاي خوبي در اين تيم داشته باشيم ولي نتوانند با هم کار تيمي انجام دهند، شکست مي خوريم. ضمن اينکه کاپيتان(رئيس جمهور) بايد با تيم هماهنگ باشد، اگر قرار باشد به حرف مربي و بازيکنان توجه نکند و از روش ها و تاکتيک هاي مناسب رقيب استفاده نکند باز با شکست مواجه خواهد شد.
وي تاکيد کرد: بعيد مي دانم آقاي روحاني با توجه به اطرافياني که برايش تصميم مي گيرند در مسيري گام بردارد که از نيروهاي اصولگرا در کابينه دوازدهم استفاده کند.
کنعاني مقدم در پايان در خصوص تعامل ميان سه قوه در دولت دوازدهم، اظهار داشت: روز همايش قوه قضاييه روز مبارکي بود، بايد اين همراهي و همدلي ميان قوا را حفظ کنيم و مرتبا آن را تقويت کنيم. تفکيک قوا به اين معنا نيست که قوا از يک مرجعيت تبعيت نکنند و همراهي و همدلي با هم نداشته باشند. اين تصور که قوا بايد با هم رقابت کنند، تصوري غلط است. قوا بايد يک مسير و يک جهت را دنبال کنند و تابع فرامين رهبري باشند. ما بايد يک هارموني در قواي کشور داشته باشيم تا به اهداف انقلابمان برسيم. در غير اينصورت رقابت تخريبي بين قوا جز هدف قرار دادن وحدت و انسجام ملي ثمري نخواهد داشت.